Fundusze UE

Drukuj
Ulubione
Publikuj
Facebook Twitter Linkedin
Kontakt

Innowacyjna hybrydowa technologia prostowania blach gorącowalcowanych

Projekt NCBR - POIR.01.01.01-00-0786/18


Cele projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, a następnie stworzenie demonstracyjnej instalacji wykorzystującej hybrydową technologię prostowania blach gorącowalcowanych.

Planowane efekty 

Rezultatem projektu będzie innowacyjna hybrydowa technologia prostowania dostarczająca w sposób skuteczny i efektywny arkusze stali gorącowalcowanej o zawężonych tolerancjach płaskości oraz obniżonym poziomie naprężeń. Zostanie ona wdrożona do działalności gospodarczej ArcelorMittal Distribution Solutions Poland w Krakowie.

Wartość projektu

59 476 963,11 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

23 960 332,88 PLN