Polityka prywatności

Drukuj
Ulubione
Publikuj
Facebook Twitter Linkedin
Kontakt

Polityka prywatności

Strona internetowa ArcelorMittal Distribution Solutions Poland – Polityka prywatności

1. Dane osobowe

Żadne informacje osobiste ani połączone nie są zbierane w sposób automatyczny.

Gdy użytkownik odwiedza naszą Stronę, serwery internetowe ArcelorMittal Distribution Solutions Poland gromadzą w ramach standardowego działania informacje o charakterze innym niż dane osobowe w  celu monitorowania i usprawnienia korzystania ze strony przez użytkownika. Do zapisywanych informacji mogą należeć np.: adres IP, nazwa usługodawcy internetowego, system operacyjny i typ przeglądarki, data i czas trwania odwiedzin na stronie, nazwa/nazwy odwiedzonych podstron oraz ilość przesłanych danych.

Informacje osobiste, które użytkownik decyduje się przekazać

W ramach ogólnej polityki nie wymaga się od użytkownika ujawnienia danych osobowych, aby korzystać z niniejszej Strony internetowej. W związku z odwiedzinami na Stronie internetowej nie są zbierane automatycznie żadne informacje pozwalające zidentyfikować użytkownika, takie jak nazwisko, adres czy adres e-mailowy.

Różne formularze rejestracyjne i kwestionariusze na Stronie internetowej ArcelorMittal Distribution Solutions Poland mogą żądać jednak od użytkownika podania informacji kontaktowych (jak np. nazwisko, adres pocztowy i/lub e-mailowy) oraz danych profilowych (jak np. preferencje). W wielu przypadkach to użytkownik decyduje o ilości dostarczanych informacji (np. podczas przesyłania nam informacji przez Stronę internetową można zadecydować o podaniu wyłącznie adresu e-mailowego w celu otrzymywania odpowiedzi). Mogą wystąpić jednak przypadki, gdy część informacji oznaczona jest jako podlegająca podaniu obowiązkowo, a reszta – dobrowolnie. W takich przypadkach niepodanie obowiązkowych informacji osobowych w odniesieniu do konkretnego działania spowoduje, że użytkownik nie będzie mógł w to działanie się zaangażować.

Prośba o udzielenie informacji poprzez niniejszą Stronę internetową i podanie ArcelorMittal Distribution Solutions Poland swojego adresu e-mailowego bądź nazwiska i adresu pocztowego wiąże się ze zgodą na wykorzystanie takich danych w celu dostarczenia żądanych informacji, oraz na potencjalne korzystanie z tych danych przez ArcelorMittal Distribution Solutions Poland w przyszłości w celu dostarczania użytkownikowi innych informacji o ArcelorMittal Distribution Solutions Poland, które mogą go zainteresować.

Użytkownik ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania w razie konieczności, a także do cofnięcia zgody na korzystanie z danych osobowych. W tym celu można skontaktować się z ArcelorMittal Distribution Solutions Poland pod następującym adresem:

ArcelorMittal Distribution Solutions Poland
ul. Stalowa 1
40-610 Katowice
piotr.musial@arcelormittal.com

Informacje pozwalające zidentyfikować użytkownika nie są nigdy sprzedawane ani wynajmowane żadnych stronom trzecim poza Grupą ArcelorMittal. ArcelorMittal Distribution Solutions Poland może ujawniać informacje użytkowników w szczególnych przypadkach, gdy mamy powody sądzić, że ujawnienie takich informacji jest konieczne, aby zidentyfikować osobę, skontaktować się z osobą lub wnieść powództwo przeciwko osobie, która może powodować szkody lub zakłócenia (celowo lub nie) w odniesieniu do praw lub majątku ArcelorMittal Distribution Solutions Poland, innych użytkowników Strony internetowej lub dowolnej innej osoby, której takie działania mogą zaszkodzić.

2. Korzystanie z plików cookie

Plik cookie wysyłane są przez stronę internetową na twardy dysk użytkownika w celu przechowywania określonych informacji. Pliki cookie uławiają korzystanie z naszych Stron internetowych, między innymi dlatego, że przechowywane są w nich hasła i preferencje użytkownika. Z takich plików mogą korzystać wyłącznie nasze Strony internetowe, a informacje osobiste w nich zawarte nie są przekazywane żadnym innym podmiotom. Większość przeglądarek jest wstępnie ustawiona w taki sposób, aby akceptować pliki cookie; można jednak ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie takie pliki lub informowała, gdy są one wysyłane. (Uwaga: aby uzyskać instrukcje, należy zapoznać się z treścią pomocy własnej przeglądarki.) Jeżeli użytkownik zdecyduje się wyłączyć pliki cookie lub odrzuci plik cookie, niektóre części Stron internetowych ArcelorMittal Distribution Solutions Poland nie będą działać poprawnie lub ich działanie może być znacznie wolniejsze.

3. Korzystanie z adresów IP

Adres IP to numer automatycznie przypisany do komputera użytkownika przez usługodawcę internetowego, identyfikujący użytkownika zawsze wtedy, gdy korzysta on z sieci. Kiedy użytkownik wchodzi na podstrony Strony internetowej ArcelorMittal Distribution Solutions Poland, serwer rejestruje jego numer IP. ArcelorMittal Distribution Solutions Poland zbiera adresy IP w celu administrowania systemem i badania korzystania ze Strony internetowej. Nie wiążemy adresów IP z żadnymi informacjami pozwalającymi zidentyfikować użytkownika, co oznacza, że sesja zostanie zarejestrowana, ale użytkownik pozostaje dla nas anonimowy. W drodze wyjątku możemy wykorzystać adres IP użytkownika we współpracy z usługodawcą internetowym w celu zidentyfikowania użytkownika, jeżeli stwierdzimy, że jest to konieczne w celu wyegzekwowania przestrzegania naszych Warunków korzystania lub ochrony usług, Stron internetowych, klientów itp., a także jeśli zezwalają na to prawnie wiążące przepisy, rozporządzenia, decyzje lub ustawy.

4. Bezpieczeństwo

Bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo wszelkich informacji pozwalających zidentyfikować użytkownika. Po otrzymaniu od Państwa danych, dokładamy najlepszych starań, aby zapewnić im bezpieczeństwo w naszych systemach. Niestety nie można zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa żadnego przesyłu danych drogą internetową. W związku z tym, pomimo naszych starań, aby chronić osobiste informacje użytkownika, ArcelorMittal Distribution Solutions Poland nie może zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, jakie użytkownik do nas przesyła, i odbywa się to na ryzyko użytkownika.

Kontakt:

W razie pytań dotyczących niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności, praktyk stosowanych na naszych Stronach internetowych lub relacji użytkownika z naszymi Stronami internetowymi, można napisać na adres piotr.musial@arcelormittal.com.

Informacje dostarczone przez użytkownika w ogólnych zapytaniach e-mailowych skierowanych do ArcelorMittal Distribution Solutions Poland, jak adres e-mailowy, wykorzystywane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie w zwyczajnym toku działalności, i nigdy nie są przekazywane podmiotom trzecim poza Grupą ArcelorMittal.

Informacje ogólne:

Użytkownikowi nie wolno dokonywać cesji niniejszych Warunków korzystania ani żadnych udziałów, praw ani obowiązków użytkownika na podstawie niniejszych Warunków korzystania. Jeżeli dowolny sąd właściwy stwierdzi, że dowolne z postanowień niniejszych Warunków korzystania jest nieważne, taka nieważność nie wpłynie na ważność innych postanowień niniejszych Warunków korzystania, które pozostaną w pełnej mocy i skuteczności. Żadne zrzeczenie się wyegzekwowania niniejszych Warunków korzystania nie będzie uznawane za dalsze lub trwałe zrzeczenie się egzekwowania takiego warunku lub innego warunku.

Prawo do dostępu do danych osobowych i ich poprawiania:

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania; aby to uczynić, należy pisać na adres piotr.musial@arcelormittal.com.

Obowiązujące prawo:

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZGADZA SIĘ WYRAŹNIE, ŻE WSZELKIE POSTĘPOWANIE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ NIEGO ZE STRONY INTERNETOWEJ, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIEJ INFORMACJI, USŁUG I TREŚCI, A TAKŻE Z TAKIM KORZYSTANIEM ZWIĄZANE, BĘDZIE PODLEGAĆ PRZEPISOM PRAWA KRAJU, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ GŁÓWNE MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS POLAND.Do góry
Wstecz