Produkty

Drukuj
Ulubione
Publikuj
Facebook Twitter Linkedin
Kontakt
  • default

ArcelorMittal Distribution - oferta profili zamkniętych

Asortyment ArcelorMittal Distribution obejmuje stalowe profile zamknięte o przekroju kwadratowym i prostokątnym, wyprodukowane na bazie różnych gatunków stali konstrukcyjnej, niestopowej i drobnoziarnistej. Wytwarzane przez firmę stalowe profile zimnogięte powstają w zgodzie z normą EN 10219, a gorąco walcowane - EN 10210. W ofercie znajdują się również wyroby precyzyjne spełniające standardy normy EN 10305-5. Produkty występują w szerokim zakresie wymiarowym z możliwością zamówienia długości zgodnie z potrzebami Klienta.


Wyroby ArcelorMittal Distribution w zakresie stalowych profilów zamkniętych kwadratowych i prostokątnych znajdują zastosowanie w branży konstrukcyjnej, budowlanej, telekomunikacyjnej, oświetleniowej, a także przy budowie maszyn, mostów, rusztowań. Rozbudowana oferta pozwala na dobór najbardziej optymalnego wariantu względem indywidualnego zapotrzebowania.

ArcelorMittal Distribution - oferta profili zamkniętych kwadratowych gorącowalcowanych

W asortymencie ArcelorMittal Distribution dostępne są stalowe profile zamknięte kwadratowe gorąco walcowane. Wykonane zostały ze stali według norm polskich i europejskich. Duża różnorodność gatunków stali oraz szeroki zakres wymiarowy (od 20x20do 250x250 mm) pozwala na dobór najlepszych produktów pod względem przyszłego przeznaczenia. Dostarczamy produkty w długościach handlowych L=6m i L=12m oraz wg. indywidualnych zamówień.


Profile zamknięte kwadratowe walcowane na gorąco według normy EN 10210-1 i -2

Profile zamknięte kwadratowe precyzyjne według normy EN 10305-5
Gatunki:
S235JRH, S355J2H, E220+CR2 S2, S3 lub S4 
Długości: handlowe L=6 m i 12 m lub według indywidualnych potrzeb Klienta


Zakres profili zamkniętych kwadratowych gorąco walcowanych

Wymiary (mm)

Grubość
1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,3 8,0 10,0 12,5 14,2 16,0
a a s
20 20 X X                    
25 25 X X                    
30 30   X X                  
35 35   X                    
40 40   X X X X   X          
45 45   X                    
50 50   X X X X X X X        
60 60   X X X X X X X        
70 70     X X X   X X        
80 80     X X X X X   X      
90 90       X X X X X X      
100 100     X X X X X X X X    
110 110       X X   X X X X    
120 120     X X X X X X X X    
140 140       X X X X X X X    
150 150       X X X X X X X   X
160 160       X X X X X X X X X
180 180         X X X X X X X X
200 200         X X X X X X X X
220 220           X X X X X X X
250 250           X X X X X   X
260 260               X X X X X
300 300               X X X   X
350 350               X X X   X
400 400               X X X   X
Wymiary 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,3 8,0 10,0 12,5 14,2 16,0
Do góry
Wstecz

ArcelorMittal Distribution - oferta profili zamkniętych kwadratowych zimnogiętych

Wyroby ArcelorMittal Distribution obejmują stalowe profile zimnogięte o przekroju kwadratowym. Występują w wymiarach od 10x10 mm do 400x400mm i grubości 0,8 – 16mm. Przedmioty powstają na bazie stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych według norm EN 10219-1 i -2. Znajdują zastosowanie między innymi w konstrukcjach budowlanych, elementach maszyn rusztowaniach, itp. Wykonujemy również profile zamknięte precyzyjne.


Profile zamknięte kwadratowe zimno gięte według normy EN 10219-1 i -2


Profile zamknięte kwadratowe precyzyjne według normy EN 10305-5
Gatunki:
S235JRH, S355J2H, E220+CR2 S2, S3 lub S4 
Długości: handlowe L=6 m i 12 m lub według indywidualnych potrzeb Klienta


Zakres profili zamkniętych kwadratowych zimno giętych

 Wymiary 
[mm]
Grubość [mm] 
0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 6,3 7,0 8,0 10,0 12,0 12,5 14,2 16,0
a a s
10 10 X X X X X                            
12 12 X X X X X                            
14 14 X X X X X                            
15 15 X X X X X                            
16 16 X X X X X                            
20 20 X X X X X                            
25 25 X X X X X                            
30 30     X X X X X X                      
34 34     X X X X X X                      
35 35     X X X X X X                      
40 40     X X X X X X X X                  
42 42               X X X                  
45 45     X X X X X X X X                  
48 48               X                      
50 50     X X X X X X X X X X              
52 52               X                      
55 55               X                      
60 60         X X X X X X X X              
64 64             X X                      
65 65           X X X X                    
70 70         X X X X X X X X              
75 75           X X X X X                  
80 80         X X X X X X X X X X X        
90 90         X X X X X X X X X X X        
100 100           X X X X X X X X X X X X    
101,6 101,6                   X                  
110 110         X X X X X X X X X X X X X    
115 115                   X                  
120 120           X X X X X X X X X X X X    
125 125           X X X X X X X X X X X X    
130 130             X X X X X X X X X X X    
140 140               X X X X X X X X X X    
150 150               X X X X X X X X X X    
160 160               X X X X X X X X X X    
175 175               X X X X X X X X X X    
180 180               X X X X X X X X X X    
200 200                 X X X X X X X X X X  
220 220                 X X X X X X X X X X  
250 250                 X X X X X X X X X X X
260 260                 X X X X X X X X X X X
300 300                   X X X X X X X X X X
325 325                   X X X X X X        
350 350                     X X X X X X X X X
400 400                           X X X X X X
Wymiary [mm] 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 6,3 7,0 8,0 10,0 12,0 12,5 14,2 16,0


 

Do góry
Wstecz

ArcelorMittal Distribution - oferta profili zamkniętych prostokątnych gorącowalcowanych

Produkty ArcelorMittal Distribution w zakresie stalowych profilów zamkniętych prostokątnych gorąco walcowanych obejmują wyroby o wymiarach przekroju od 25x15mm do 500x300mm i grubości 1,5 – 16mm. Z uwagi na różnorodność zastosowanych w produkcji stali oraz szeroki zakres rozmiarów możliwe jest dopasowanie produktu precyzyjnie do konkretnych wymagań. Wszystkie przedmioty spełniają polskie i europejskie normy.


Profile zamknięte prostokątne walcowane na gorąco według normy EN 10210-1 i -2

Profile zamknięte prostokątne precyzyjne według normy EN 10305-5


Gatunki: S235JRH, S355J2H, E220+CR2 S2, S3 lub S4
Długości: handlowe L=6 m i 12 m lub według indywidualnych potrzeb Klienta


Zakres profili zamkniętych prostokątnych gorąco walcowanych

Wymiary
 [mm] 
Grubość [mm] 
1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,3 8,0 10,0 12,5 14,2 16,0
a b s
25 15 X X                    
30 20 X X                    
40 20   X X                  
40 30   X                    
50 20 X X                    
50 30   X X                  
50 40   X                    
60 20   X                    
60 30   X X X                
60 40   X X X X   X X        
80 40   X X X X   X X        
80 50       X X              
80 60       X X X X X        
100 40       X                
100 50     X X X X X X X      
100 60     X X X X X X X      
100 80       X X X X          
120 50       X X              
120 60     X X X X X X X      
120 80     X X X X X X X      
120 100       X X   X          
140 40         X              
140 60     X X X X X X        
140 80       X X X X X X      
150 50       X X              
150 100     X X X X X X X X    
160 80       X X X X X X      
160 90       X X X X X X X    
180 80       X X X   X        
180 100       X X X X X X      
180 120       X X X X X        
200 80       X X X X X        
200 100       X X X X X X X   X
200 120       X X X X X X X   X
200 150           X   X X      
220 120           X X X X X   X
250 100         X X   X X      
250 250         X X X X X X    
260 140           X X X X   X X
260 180           X X X X X    
300 100         X X X X X      
300 150           X X X X X   X
300 200               X X X   X
350 250               X X X    
400 200             X X X X   X
400 300               X X      
450 250               X X X   X
500 300               X X X   X
Wymiary [mm]   1,5  2,0  3,0  4,0  5,0  6,0  6,3  8,0  10,0  12,5  14,2  16,0     

ArcelorMittal Distribution - oferta profili zamkniętych prostokątnych zimnogiętych

Na ofertę ArcelorMittal Distribution składają się stalowe profile zamknięte prostokątne zimnogięte. Wykonane są zgodnie z normami EN 10219-1 i -2, a w wariancie precyzyjnym spełniają standardy normy EN 10305-5. Zastosowanie do produkcji różnych gatunków stali oraz zagwarantowanie różnorodności wymiarowej pozwala spełnić nawet największe wymagania produktowe Klientów. Ponadto oferujemy długości handlowe według indywidualnych potrzeb.


Profile zamknięte prostokątne zimno gięte według normy EN 10219-1 i -2


Profile zamknięte prostokątne precyzyjne według normy EN 10305-5


Gatunki: S235JRH, S355J2H, E220+CR2 S2, S3 lub S4
Długości: handlowe L=6 m i 12 m lub według indywidualnych potrzeb Klienta


Zakres profili zamkniętych prostokątnych zimno giętych

 Wymiary 
[mm]
Grubość [mm] 
0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 6,3 7,0 8,0 10,0 12,0 12,5 14,2 16,0
 a b
20 10 X X X X X X                          
20 15 X X X X X X                          
25 10 X X X X X X                          
25 15 X X X X X X X X                      
25 20 X X X X X X X X                      
30 10 X X X X X X                          
30 15 X X X X X X X X                      
30 18 X X X X X X X                        
30 20 X X X X X X X X X                    
30 25 X X X X X X X X                      
35 15 X X X X X X                          
35 20     X X X X X X X                    
35 25     X X X X X X X                    
40 10 X X X X X X                          
40 15     X X X X X X                      
40 20         X X X X X                    
40 25         X X X X                      
40 27         X X X X X                    
40 30         X X X X X                    
40 35         X X X X X                    
50 10     X X X X X X                      
50 20     X X X X X X                      
50 25     X X X X X X X                    
50 30     X X X X X X X X                  
50 40         X X X X X                    
60 10     X X X X                          
60 20     X X X X X X X                    
60 30     X X X X X X X                    
60 40     X X X X X X X X X X              
70 10     X X X X X                        
70 20     X X X X X X                      
70 40         X X X X X X X X              
70 50         X X X X X X X X              
80 20         X X X X X X X X              
80 30         X X X X X X X X              
80 40         X X X X X X X X              
80 50         X X X X X X X X              
80 60         X X X X X X X X              
90 40         X X X X X X X X              
90 50         X X X X X X X X              
90 60           X X X X X X                
100 40         X X X X X X X X              
100 50         X X X X X X X X              
100 60         X X X X X X X X X X          
100 80         X X X X X X X X X X          
120 40         X X X X X X X X              
120 50         X X X X X X X X              
120 60         X X X X X X X X X X          
120 80           X X X X X X X X X X X X    
120 100           X X X X X X X X X X X X    
130 50           X X X X X X X              
140 40           X X X X X X                
140 60           X X X X X X X X X          
140 80           X X X X X X X X X X X X    
140 100           X X X X X X X X X X X X    
140 120               X X X X X X X X X X    
150 50         X X X X X X X X              
150 70               X X X X                
150 90           X X X X X X X X X X X X    
150 100           X X X X X X X X X X X X    
150 130               X X X X X X X X X X    
160 60               X X X X X X X          
160 80           X X X X X X X X X X X X    
160 90           X X X X X X X X X X X X    
160 100             X X X X X X X X X X X    
160 120               X X X X X X X X X X    
160 140               X X X X X X X X X X    
180 60           X X X X X X X X X X X X    
180 80                 X X X X X X X X X    
180 100                 X X X X X X X X X    
180 120                 X X X X X X X X X    
180 140                 X X X X X X X X X    
185 65                 X X X X X X X X X    
200 80               X X X X X X X X X X    
200 100               X X X X X X X X X X    
200 120               X X X X X X X X X X X  
200 150               X X X X X X X X X X X  
200 160               X X X X X X X X X X    
220 100               X X X X X X X X X X    
220 120                 X X X X X X X X X X  
220 130               X X X X X X X X X X    
220 140               X X X X X X X X X X    
220 180                 X X X X X X X X X    
240 80               X X X X X X X X X X    
250 50                 X X X X X X          
250 100               X X X X X X X X X X    
250 150                 X X X X X X X X X X  
250 200                 X X X X X X X X X X  
260 100               X X X X X X X X X X    
260 140                 X X X X X X X X X X  
260 180                 X X X X X X X X X X  
300 50                   X X X X X X        
300 100                 X X X X X X X X X    
300 150                 X X X X X X X X X X  
300 200                 X X X X X X X X X X  
300 220                 X X X X X X X X X    
350 150                   X X X X X X X X X  
350 250                     X X X X X X X X X
400 100                 X X X X X X X X X    
400 200                 X X X X X X X X X X  
400 250                 X X X X X X X        
400 300                   X X X X X X X X X X
450 250                   X X X X X X X X X X
500 200                   X X X X X X X X X  
500 300                           X X X X X X
Wymiary [mm] 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 6,3 7,0 8,0 10,0 12,0 12,5 14,2 16,0


 

Do góry
Wstecz