Usługi

Drukuj
Ulubione
Publikuj
Facebook Twitter Linkedin
Kontakt

ArcelorMittal Distribution - oferta laboratorium


Od 2014 r w krakowskim centrum działa laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, które ma na celu weryfikację jakości dostarczonego i reklamowanego materiału. Laboratorium wykonuje badania w ramach i poza akredytacją. Pełny zakres akredytacji Laboratorium Badawczego znajduje się na stronie PCA, nr AB 1502.

Przeprowadzane badania:

 • składu chemicznego metodą spektrometrii emisyjnej wg PN-EN 10351:2011
 • twardości metodą Rockwella wg PN-EN ISO 6508-1:2016-10
 • statyczna próba rozciągania (do 300 kN) w temperaturze pokojowej wg PN-EN ISO 6892-1:2020-05*

*badanie realizowane w ramach akredytacji

 

Wyposażenie:

 • spektrometr firmy Spectro-Spectromaxx - badane pierwiastki (C, Si, Mn, P, S, Cr, Mo, Ni, Al, Co, Cu, Ti, V, Ca, Ta, N)
 • twardościomierz firmy Galileo Durometria
  • metoda Rockwella (zakres HRC od 22,8 do 64,9; zakres HRBW od 20 do 100)
 • maszyna wytrzymałościowa firmy Test GmbH
  • maksymalna siła 300 kN
  • grubość próbki od 0,4 mm do 20 mm

       

W statycznej próbie rozciągania oznaczamy parametry:

 • Rm (wytrzymałość na rozciąganie)
 • Rp (granica plastyczności)
 • A (wydłużenie)
 • n (wykładnik umocnienia)
 • r (współczynnik anizotropii)Certyfikat Akredytacji Laboratorium Akredytacyjnego 


Wstecz