Despre Noi

Print
Bookmark
Share on
Facebook Twitter Linkedin
Contact us

Sănătate şi siguranţă

Siguranţa pe primul loc

Siguranţa pe primul loc

Având drept obiectiv dezvoltarea durabilă, ArcelorMittal Distribution plasează sănătatea și siguranţa în fruntea listei sale de priorităţi, în sensul că nimic nu poate fi mai important decât sănătatea si siguranţa în ceea ce îi priveşte pe angajaţi, subcontractanţi şi vizitatori.

În ultimii ani, situaţia siguranţei s-a ameliorat permanent, astfel încât rata frecvenţei a scăzut de la peste 30 la sub 3,5 iar rata severităţii - de la peste 1 la sub 0,35. Acest lucru a fost posibil prin eliminarea cauzelor potenţiale de accident care fuseseră identificate în urma analizei tuturor accidentelor şi prin schimbările de management care au presupus acordarea unei atenţii mai mari siguranţei.   

Întrucât numărul de accidente nu a fost suficient pentru analiză, a devenit evident că pentru atingerea obiectivului „zero accidente” şi pentru o ameliorare continuă era necesară schimbarea atitudinii tuturor angajaţilor AMD şi în consecinţă, a fost introdus conceptul de „Grija faţă de colegi” conform căruia fiecare angajat şi subcontractant nu trebuie să aibă grijă numai de propria sa siguranţă ci şi de cea a colegilor săi. În acest mod, putem asigura că situaţiile de risc şi prevenirea accidentelor beneficiază de atenţie maximă.

Permiteţi-ne să partajăm aceste valori de Sănătate și siguranţă şi ajutaţi-ne să transformăm ArcelorMittal Distribution într-un loc de muncă fără accidente.