Novinky a média

Print
Bookmark
Share on
Facebook Twitter Linkedin
Contact us

Napísali o nás

10 rokov AMG na Slovensku 2004-2014

10 rokov ArcelorMittal Gonvarri na Slovensku 2004-2014

ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, významné servisné centrum pre spracovanie plochých valcovaných výrobkov,  plánuje v tomto roku obrat vo výške 200 miliónov eur.

Základnou filozofiou ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia je prostredníctvom kvalitného servisu uspokojovať individuálne potreby svojich zákazníkov. Spoločnosť obsluhuje okrem Slovenska trhy v Česku, Maďarsku, Rakúsku, Slovinsku a Ukrajine. 90 % odberateľov predstavujú pravidelní zákazníci.

ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia úspešne pôsobí na Slovensku už 10 rokov. Výroba sa rozbiehala s jednou výrobnou linkou, v roku 2006 boli v prevádzke už tri linky. V roku 2012 spoločnosť z vlastných zdrojov bez využitia daňových úľav zo strany štátu preinvestovala 25 miliónov eur. Rok 2013 priniesol spustenie ďalších dvoch nových liniek - lisu na ploché výstrižky a pozdĺžnej deliacej linky, vďaka ktorým sa rozšíril sortiment výrobkov o hliníkové prístrihy resp. oceľové pásy vyšších akostí. Inovácie sa pozitívne prejavia aj v objeme predaja. V roku 2014 sa vyrobí a dodá 260 000 t oceľových a hliníkových výrobkov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 25 %. Spoločnosť patrí do top 50-tky najväčších exportérov na Slovensku.

Počet zamestnancov je v súčasnosti 108, z toho výrobní pracovníci tvoria asi 60 %. Prevádzka sa postupne optimalizovala na 3 zmeny. Jednou z priorít ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia je bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci. Efektívnosť systému riadenia BOZP dokazuje certifikát „Bezpečný podnik“.  Spoločnosť vytvorila a úspešne uplatňuje program zvyšovania produktivity práce. Podstatou je využívanie schopností zamestnancov a ich pracovnej flexibility, optimálna organizácia práce a podpora zlepšovateľského hnutia. Orientáciou na zvyšovanie produktivity práce dosahuje senický ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia jeden z najlepších výsledkov v rámci skupiny. Spoločnosť sa aktívne podieľa aj na rozvoji záhorského regiónu. Ako subdodávateľov preferuje najmä miestne firmy, čo prináša prácu ďalším takmer 100 obyvateľom regiónu.

Okrem výrobných pracovníkov pracuje v Senici aj samostatný tím odborníkov z oblasti kvality, logistiky, obchodu, financií a personalistiky, ktorý využíva nadnárodnú podporu zo strany materských spoločností - ArcelorMittal, svetového lídra vo výrobe ocele, a španielskej oceliarskej spoločnosti Gonvarri.


Médiá

9.9.2015 - TV SEN

Reportáž :"Family day v ArcelorMittal Gonvarri Senica"