Predstavenie spoločnosti

Print
Bookmark
Share on
Facebook Twitter Linkedin
Contact us

História spoločnosti

  • 2004 August : zapísanie spoločnosti
  • 2004 December : začiatok stavebných prác
  • 2005 Marec : ukončenie výstavby výrobnej haly
  • 2005 December : spustenie prvej výrobnej linky L1 Stam
  • 2006 Marec : spustenie ďalších dvoch výrobných liniek L2 Stamco a lis L3 Weingarten
  • 2012 September : výstavba nových hál
  • 2013 Apríl : spustenie nového lisu L5 Fagor a výrobnej linky L4 Stamco

Spoločnosť ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o. začala svoju činnosť v roku 2005, pričom oficiálny vznik spoločného podniku spoločností Gonvarri a ArcelorMittal sa datuje na máj 2007. Tento podnik pôsobí na trhu ako plnohodnotný spoločný podnik - servisné centrum pre spracovanie ocele - Steel service centre (SSC), dopĺňa sieť ArcelorMittal SSC a snaží sa napĺňať potreby rozvoja európskych zákazníkov. Zároveň zabezpečuje bezprostrednú prítomnosť španielskej spoločnosti Gonvarri v strednej Európe a podporuje činnosť už existujúcich servisných centier v Nemecku a Poľsku.

Partnerstvo ArcelorMittal a Gonvarri umožňuje nám a našim zákazníkom profitovať z úzkej, vzájomnej spolupráce. Jeho výsledkom sú optimalizované výrobné, logistické a prozákaznícky orientované procesy.

Naše servisné centrum využíva servis a podporu zo strany ArcelorMittal (CTS, KAM, Výskumné a vývojové ústavy v Belgicku a Francúzsku) a Gonvarri (KAM, podpora technického úseku pri spracovávaní a posudzovaní zákaziek hlavne v oblasti lisovania plochých tvarových výliskov).

Centrum pre spracovanie ocele (SSC) dokáže uspokojiť individuálne potreby náročných európskych zákazníkov. Pre ich potreby je k dispozícii tím priamo v Senici tvorený odborníkmi z oblasti kvality, logistiky a obchodu, ktorí úzko spolupracujú so špecialistami v AM a Gonvarri.

70% našich zákazníkov tvoria výrobcovia automobilov a ich dodávatelia, 30% zvyšných zákazníkov predstavujú výrobcovia elektrospotrebičov a rôznych odvetví priemyslu.

Servisné centrum pre spracovanie ocele