Продукти

Горещо-валцовани метални листи

Дебелини: 1,5 - 15 mm

Горещо-валцовани листи от рифелова ламарина


 

     DEBLJINA: 3/4 - 10/11 mm

 

Дебелолистна ламарина

 

     Дебелини:  16 - 120 mm

 

Студено-валцовани метални листи


 

     DIMENZIJA: 0,5 - 3 mm

 

Поцинковани листи

 

     DIMENZIJA: 0,4 - 2,5 mm