За нас

Здраве и Безопасност

Безопасността е на първо място

Целенасочени към устойчивото развитие, АрселорМитал Дистрибюшън поставя Здравето и Безопасността в началото на списъка си с приоритети, което от своя страна означава, че нищо не може да потъпква безопасността и здравето, когато то касае служители, подизпълнители и посетители.

През последните няколко години безопасността на работното място непрекъснато се подобрява, намалявайки честотата на инцидентите с повече от 30 до 3.5 на 100.Това беше постигнато чрез премахване на потенциалните заплахи, които често биват причинители на инцидентите, които бяха определени след анализ на всички произшествия и промяната в управлението, допринесе много повече за вниманието което насочваме по отношение на безопаснотта.  

Тъй като броят на инцидентите не е достатъчен източник за анализ, стана ясно, че за да се постигне нулев инцидент, следва де се подобри отношението на всички служители работещи в АМД,  затова  въведохме „Грижа за колегата” , с която приканваме всички служители и подизпълнители не само да се грижат за собствената си безопасност, но също така и за безопасността на своите колеги. По този начин можем да гарантираме, че най-много внимание се обръща на рисковите ситуации и предотвратяването на произшествията.

Позволете ни да споделим тези ценности за Здраве и безопасност и ни помогнете да направим АрселорМитал Дистрибюшън работно място без инциденти.