За нас

Философия на АрселорМитал

Преобразяваме утрешния ден: Философията и ценностите ни

Знаем, че позицията ни в стоманената индустрия води до изключителни отговорности. Посветени сме да  установим глобално признати стандарти с мисълта за нуждите на идните поколения.

Целта ни е да осигурим ръководство, което ще промени утрешната стоманена индустрия. Имаме ясна визия за бъдещето, подкрепена от последователни принципи.

Устойчивост

Ние инвестираме в развитието на стоманата, за да осигурим по-добро бъдеще на индустрията и идните поколения. Този подход в дългосрочен план заема централно място в бизнес философията ни.

Качество

Поради факта, че качествените резултати зависят от способни хора, ние се стремим да привличаме и да се грижим за най-добрите специалисти, за да предоставяме изключителни решения на клиентите си.