Контакти

Свържете се с нас


Даниел Дончев

Ръководител отдел Продажби                              

T  + 359 882 122 818

Ф  + 359 882 122 803


Анна Хъркова

Сътрудник Продажби

T  + 359 882 122 844

Ф  + 359 882 122 803


Стоян Коруджиев

Сътрудник Продажби

М  +359 882 122 811

T  + 359 882 122 801

Ф  + 359 882 122 803