O poduzeću

Print
Bookmark
Share on
Facebook Twitter Linkedin
Contact us

Zdravlje i sigurnost


Sigurnost na prvom mjestu!

U cilju održivog razvoja, ArcelorMittal Distribucija stavlja zdravlje i sigurnost na vrh liste svojih prioriteta, što znači da ništa ne može zamijeniti sigurnost i zdravlje kada su zaposleni, kooperanti i gosti u pitanju.

U posljednjih nekoliko godina stalno se unapređuje sigurnost, rezultirajući smanjenjem stope učestalosti nezgoda sa više od 30 na manje od 3,5 i stope učestalosti ozbiljnih povreda sa više od 1 na manje od 0,35. Ovo je postignuto uklanjanjem potencijalnih uzroka nezgoda koji su identificirani, analizom svih nezgoda i promjenama menadžmenta pridajući mnogo više pažnje sigurnosti.

Kako sam broj nezgoda nije bio dovoljan za analizu, postalo je jasno da za postizanje cilja od nula nezgoda i stalno poboljšanje, stav se svih zaposlenih u AMD morao promjeniti, te je  zato primjenjen koncept “Briga kolega” , tražeći od svih zaposlenih i kooperanata da ne brinu samo o osobnoj sigurnosti, već i o sigurnosti svih svojih kolega. Na taj način možemo osigurati da se maksimalna pažnja pridaje rizičnim situacijama i sprečavanju nezgoda.

Dozvolite da podjelimo sa vama ove vrijednosti zdravlja i sigurnosti i pomozite nam da stvorimo ArcelorMittal Distribuciju radnim mjestom bez nezgoda.