O společnosti

Print
Bookmark
Share on
Facebook Twitter Linkedin
Contact us

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost především

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nejvyšší prioritou společnosti ArcelorMittal Distribution v cestě za trvale udržitelným rozvojem; což pro nás znamená, že není nic důležitějšího než bezpečnost a zdraví všech našich zaměstnanců, subdodavatelů a návštěvníků.

V posledních letech se situace ohledně bezpečnosti neustále zlepšuje, četnost absenčních úrazů na 1 000 000 odpracovaných hodin klesla z více než 30 na méně než 2,0 a četnost zameškaných kalendářních dnů na 1 000 odpracovaných hodin klesla z více než 1 na méně než 0,15. Toho bylo dosaženo díky odstranění potenciálních příčin nehod, které byly identifikovány v rámci analýz veškerých nehod a změnami řízení, které věnuje bezpečnosti mnohem více pozornosti.

Vzhledem k tomu, že počet nehod není pro důkladné analýzy dostačující, uvědomili jsme si, že abychom dosáhli nulové úrazovosti a neustálého zlepšování, je nutné změnit přístup veškerých zaměstnanců AMDS. Základními projekty zavedenými ve společnosti na základě tohoto zjištění  jsou tzv. Journey to zero (JTZ), cesta k nulové úrazovosti a Shared vigilance (SV), Vzájemná ostražitost. Projekt JTZ představuje sdílení zkušeností a nápadů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v největší hutní společnosti na světě. Projekt SV je směřován směrem k zaměstnancům. Hlavním mottem této kampaně je: „Moje bezpečnost závisí v prvé řadě na mně, a pokud uvidím, že někomu jinému hrozí nebezpečí, okamžitě ho na toto nebezpečí upozorním!“ Tímto způsobem jsme schopni zajistit, že je rizikovým situacím a prevenci nehod věnována maximální pozornost.

Sdílejte s námi tyto hodnoty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pomozte nám vytvořit z ArcelorMittal Distribution pracoviště bez nehod.