O společnosti

Print
Bookmark
Share on
Facebook Twitter Linkedin
Contact us

Mise ArcelorMittal Distribution Czech Republic


Společnost ArcelorMittal Distribution Czech Republic se zavazuje vytvářet přidanou hodnotu pro zákazníka poskytováním kvalitní produktové řady, služeb a řešení na míru. Cílem je vyjít vstříc a uspokojit požadavky našich zákazníků, zaměstnanců, zájmových skupin a hutí tak, aby byla zajištěna dlouhodobá společná budoucnost.


Filozofie společnosti ArcelorMittal Distribution Czech Republic

Transforming tomorrow / Filozofie společnosti a hodnoty, které vyznáváme


Jsme si vědomi závazku, jakým pro nás je naše výsadní postavení na trhu s ocelí.
Cítíme zodpovědnost vůči budoucím generacím a jsme proto připraveni vytvářet firemní standardy, které budou globálně přínosné. Našim cílem je podniknout takové kroky, aby se vývoj průmyslu oceli utvářel podle našich představ. Stanovujeme jasnou vizi budoucnosti založenou na pevných zásadách.


Sustainability / Udržitelný rozvoj


Našim cílem je podpora vývoje a nasměrování obchodu, těžby a zpracování oceli k zajištění úspěšné budoucnosti tohoto odvětví průmyslu i budoucích generací.

Závazek vůči okolnímu světu se odráží především v investicích do utváření lidských hodnot a schopností, stojí v pozadí podpory skupin a má rozhodující vliv na způsob, jakým zacházíme s prostředím, ve kterém působíme.
Náš přístup je podmíněn soustavným a dlouhodobým působením a je nejdůležitější součástí naší obchodní filozofie.


Quality / Kvalita


Snažíme se dohlédnout za horizont současnosti s cílem předvídat zítřek světa oceli.

Uvědomujeme si, že výsledná kvalita vždy přímo závisí na schopnostech a kvalitách každého jedince. Proto klademe důraz na výběr těch nejlepších zaměstnanců, které vedeme a podporujeme v jejich rozvoji tak, aby mohli poskytnout našim klientů co nejkvalitnější řešení zakázek.


Leadership / Vůdcovství


Snažíme se být vizionáři a nacházet i vytvářet vhodné příležitost každý den.

Díky tomuto přístupu a našemu podnikatelskému duchu jsme dospěli na přední místo v průmyslovém odvětví oceli. Nyní je čas naplnit očekávání, které do nás vkládá svět a překonat současnost.