Oferty publiczne

Drukuj
Ulubione
Publikuj
Facebook Twitter Linkedin
Kontakt

Przetargi UE

 

Projekt POIR.01.01.01-00-0655/18

„Innowacyjne wykroje ze stali dual i complex phase o zawężonej tolerancji płaskości i obniżonej masie dla przemysłu motoryzacyjnego”

Zapytanie ofertowe nr 1/2020/0655

W związku z realizacją Projektu „Innowacyjne wykroje ze stali dual i complex phase o zawężonej tolerancji płaskości i obniżonej masie dla przemysłu motoryzacyjnego”(nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0655/18), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr: 5/1.1.1/2018) oraz w związku z obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy (zgodnie z  DDP INCOTERMS 2010), instalacji i uruchomienia instalacji pilotażowej służącej do wykrawania innowacyjnych wykrojów ze stali DP/CP do 1200. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w pkt. III niniejszego zapytania ofertowego.

 

Poniżej publikujemy komplet dokumentów dot. przedmiotowego postępowania.  

Wstecz