Fundusze UE

Drukuj
Ulubione
Publikuj
Facebook Twitter Linkedin
Kontakt

Innowacyjne wykroje ze stali dual i complex phase o zawężonej tolerancji płaskości i obniżonej masie dla przemysłu motoryzacyjnego

Projekt NCBR - POIR.01.01.01-00-0655/18


Cele projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych dążących do opracowania innowacyjnych wykrojów ze stali dual i complex phase (DP i CP) o zawężonej tolerancji płaskości dla przemysłu motoryzacyjnego.

Planowane efekty:

Rezultatem realizacji projektu będzie innowacja w postaci innowacyjnych wykrojów ze stali dual i complex phase o zawężonej tolerancji płaskości i obniżonej masie dla przemysłu motoryzacyjnego. Zostanie ona wdrożona do działalności gospodarczej ArcelorMittal Distribution Solutions Poland w Bytomiu.

Wartość projektu:

14 736 990,59 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

6 019 490,24 zł