Usługi

Drukuj
Ulubione
Publikuj
Facebook Twitter Linkedin
Kontakt

ArcelorMittal Distribution - oferta laboratorium

W krakowskim centrum uruchomiono laboratorium mające na celu weryfikację jakości dostarczonego i reklamowanego materiału. Możemy przeprowadzić badania zarówno składu chemicznego jak i własności mechanicznych. W 2014 roku laboratorium w Krakowie przeszło pomyślnie akredytację na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 17025:2005 oraz Polskiego Centrum Akredytacji.

Przeprowadzane badania:

 • składu chemicznego metodą spektrometrii emisyjnej
 • twardości metodą Rockwella i Brinella
 • wytrzymałościowe w zakresie do 300 kN

Wyposażenie:

 • spektrometr firmy Spectro-Spectromaxx - badane pierwiastki (C, Si, Mn, P, S, Cr, Mo, Ni, Al, Co, Cu, Ti, V, Ca, Ta, N)
 • twardościomierz firmy Galileo Durometria
  • metoda Rockwella (zakres HRC od 22,8 do 64,9)
  • metoda Brinella (zakres HBW od 118 do 331)
 • maszyna wytrzymałościowa firmy Test GmbH
  • maksymalna siła 300 kN
  • grubość próbki od 0,4 mm do 14 mm

W statycznej próbie rozciągania oznaczamy parametry:

 • Rm (wytrzymałość na rozciąganie)
 • Rp (granica plastyczności)
 • A (wydłużenie)
 • n (wykładnik umocnienia)
 • r (współczynnik anizotropii)


Do góry
Wstecz