Informacije o nama

Print
Bookmark
Share on
Facebook Twitter Linkedin
Contact us

ArcelorMittal Distribution

Metalni proizvodi i usluge iza ugla

Stručnost ArcelorMittal Distribucije se ispoljava u ispunjavanju kompleksnih potreba lokalnih klijenata (privrednih subjekata sa višestrukim specijalnostima) i velikih industrijskih kompanija koje podržavamo u njihovom razvoju širom sveta. Distributivna mreža koja se prostire preko različitih regiona širom sveta uspešno primenjuje i  kontinuirano razvija naš poslovni model sa odličnim rezultatima.

Organizacija zasnovana na profitnim centrima koji su usmereni  na kupce rangiranih od velikih-ključnih do  manjih, široka paleta naših proizvoda i usluga stvara osnovu potrebnu jednoj jakoj poslovnoj mreži koja radi u pravcu pružanja globalnih usluga svojim klijentima.

Distribucija pruža svojim klijentima:

  • Kompletan asortiman čeličnih i metalnih proizvoda zajedno sa uobičajenom preradom i transportom,
  • Efikasnu podršku i lanac snabdevanja kroz strateški raspoređena skladišta i zajedničke službe i
  • Skladišta u blizini krajnjih korisnika.

 Za više informacija idite na: http://www.arcelormittal.com/distribution