Farby a povrchové úpravy

Print
Bookmark
Share on
Facebook Twitter Linkedin
Contact us

Hairultra

Preukázané v agresívnom korozívnom prostredí


Emeraude Peint St Malo, Cobi Architec

  • Hairultra ponúka moderné škálu farieb pre strechy a fasády vrátane rozšírenej palety metalických farieb
  • Hairultra 35μm systém môže byť použitý pre:
    - Vonkajšie prostredie s vysokým UV žiarením a mierne agresívnym korozívnym prostredím > 1km od mora
    - Vnútornú vysokú vlhkosť a nekorozívne prostredie
  • Pre viac ako 15 rokov, Hairultra povlak preukázal svoju odolnosť na Karibských ostrovoch, kde sú veľmi intenzívne klimatické podmienky a UV žiarenie.
  • Do náročnejšieho prostredia sa odporúča kvalitnejšia povrchová úprava napr. Hairexcel®, prosím, konzultujte s nami alebo si stiahnite katalóg Sprievodca výberu povrchovej úpravy. 

Stavebné doporučenie

Pre povrchovú úpravu Hairultra môžu byť rozdiely odtieňa medzi rôznymi časťami dodávky, prosím, uistite sa, že všetok materiál pre celú budovu (alebo fasádu) je objednaný naraz, a zaistite, že materiál je montovaný v rovnakom smere.

Viac informácií

Farby a povrchové úpravy


Paleta farieb

Povrchové úpravy

Produktový katalóg

  Technický list
  Dotazník pre určenie vhodnosti povrchovej úpravy

Colorissime Evolution