O nás

Print
Bookmark
Share on
Facebook Twitter Linkedin
Contact us

Skupina ArcelorMittal


S roční výrobní kapacitou 100 mil. tun a 260.000 zaměstnanci napříč 60 zeměmi, je ArcelorMittal největším světovým výrobcem oceli a důlní společnosti.

Jsme lídrem na všech hlavních světových trzích oceli, včetně automobilového průmyslu, stavebnictví, domácích spotřebičů a obalů, s předním výzkumem, vývojem, technologiemi a také se značnými zásobami surovin a vynikající distribuční sítí. S průmyslovou přítomností ve více než 20 zemích na čtyřech kontinentech, společnost pokrývá všechny klíčové trhy s ocelí, od formujících až po vyspělé.


Náš přístup

Naši základní filozofií je vyrábět bezpečnou, trvale udržitelnou ocel. Zároveň naší nejvyšší prioritou je bezpečnost a naším cílem je být celosvětově nejbezpečnější ocelářskou a důlní společností.

Jako společnost jsme se zavázali k našemu slibu "transforming tomorrow". V tomto jsou pro nás vodící naše hodnoty trvalé udržitelnosti, kvality a vůdcovství.


Ocel

Máme ocelářské podniky ve 20 zemích na čtyřech kontinentech, jak v rozvojových tak i ve vyspělých trzích s ocelí. V roce 2011 jsme měli tržby ve výši  US $ 94 mld. a výrobu surové oceli 91,9 mil. tun, což představuje přibližně 6% světové produkce oceli.

Přibližně 47% naší oceli se vyrábí v Evropě, 35% v Severní a Jižní Americe a 18% v ostatních oblastech, včetně Kazachstánu, Jižní Afriky a Ukrajiny. ArcelorMittal je číslo jedna v postavení na trhu a podílu na trhu v Severní a Jižní Americe, Západní a Východní Evropě, Společenství nezávislých států a Afriky.

Naše úsilí zaměřujeme také na budoucí růst rozvíjejících se ekonomik, zejména Brazílie, Indie, a v probíbajících procesech společných podniků na Středním východě a v Číně.


Důlní průmysl

Naše podnikání v důlním průmyslu je jedním z pilířů růstové strategie společnosti ArcelorMittal. V roce 2011 jsme vyrobili 54,1 mil. tun železné rudy, 8,3 mil. tun koksu. Naše nízkonákladové zdroje železné rudy a uhlí poskytují bezpečnost v zásobování a chrání suroviny před změnami v ceně. Naše těžba kromě toho nabízí dostatečný prostor pro ziskovou expanzi, a máme výrobní cíl 100 mil. tun železné rudy v roce 2015.

V současné době máme těžební podniky v 10 zemích: Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Kanada, Kazachstán, Libérie, Mexiko, Rusko, Ukrajina a USA. Právě se vyvíjejí projekty v Austrálii, Mauretánii, Mozambiku, Senegalu a Jižní Africe.


Výzkum a vývoj

Máme více než 1400 výzkumných pracovníků na plný úvazek a 11 laboratoří po celém světě. V roce 2010 jsme investovali více než US $ 320 mil. do výzkumu a vývoje. Využíváme odbornost našich zaměstnanců v ocelářství abychom vyvíjeli čistší procesy a ekologičtější produkty, včetně ultra-vysokopevnostních ocelí (UHSS) a ultra-nízkých hodnot CO2 při výrobě oceli (ULCOS) abychom učinili výrobu oceli více udržitelnou a pomohla snížit ne jenom náš ekologický vliv na životní prostředí ale našich zákazníků také.


Naše organizace

Společnost ArcelorMittal rostla přes akvizice mnohých ocelářských podniků a dalších aktiv, které představují naše hlavní provozní dceřiné společnosti. Skupina je rozdělena do šesti provozních divizí: Flat Carbon Amerika, Flat Carbon Evropa, Long Carbon Amerika a Evropa, AACIS (Asie, Afrika, Společenství nezávislých států), Mining a Distribution Solutions (ArcelorMittal Construction se nachází v divizi Distribution Solutions). Všechny provozní dceřiné společnosti patří do jedné z těchto divizí.


Sdílené služby

Společnost ArcelorMittal, s významnou celosvětovou působností, může použít svoji velikost a působnost v zemích pro optimalizaci služeb v rámci společnosti a zároveň se těšit z výhod využívaných v rozsahu úspor. Zároveň máme závazek zajistit, že různé části obchodních činností jsou zplnomocněny přijímat rozhodnutí zajišťující odpovědnost na správné úrovni v rámci společnosti.

Naše sdílené služby zahrnuji nákup, energie, logistiku, IT, právo, reality a prodej vedlejších produktů. Týmy těchto služeb pracují na tom, aby se zajistilo, že osvědčená praxe je následována v rámci skupiny a zároveň sdílení místních osvědčených postupů s celou organizací.

Věříme, že štíhlá a efektivní organizace je nezbytná k tomu, aby se zajistilo, že společnost je řízená tak efektivně, jak je to možné.


Burza

Akcie společnosti ArcelorMittal jsou kótovány na burzách v New Yorku (pod symbolem MT), Amsterdamu (MT), Paříži (MT), Lucembursku (MT), Bilbau (MT), Madridu (MT) a Valencii (MT).