O nás

Print
Bookmark
Share on
Facebook Twitter Linkedin
Contact us

Skupina ArcelorMittal


S ročnou výrobnou kapacitou 100 mil. ton a 260.000 zamestnancami naprieč 60 štátmi, je ArcelorMittal najväčším svetovým výrobcom oceli a banskou spoločnosťou.

Sme lídrom na všetkých hlavných svetových trhoch oceli, vrátane automobilového priemyslu, stavebníctva, domácich spotrebičov a obalov, s predným výzkumom, vývojom, technologiami a takisto so značnými zásobami surovin a vynikajúcich distribučných sietí. S priemyslovou prítomnosťou vo viac ako 20 štátoch na štyroch kontinentoch, spoločnosť pokrýva všetky kľúčové trhy s oceľou, od formujúcich až po vyspelé.


Náš prístup

Našou základnou filozofiou je vyrábať bezpečnú, trvale udržateľnú oceľ. Zároveň je našou nejvyššou prioritou bezpečnosť a našim cieľom je byť celosvetovo nejbezpečnejšou oceliarskou a banskou spoločnosťou.

Ako spoločnosť sme sa zaviazali k našemu sľubu "transforming tomorrow". V tomto sú pre nás vodítkom naše hodnoty trvalej udržateľnosti, kvality a vodcovstva.


Ocel

Máme oceliarske podniky v 20 štátoch na štyroch kontinentoch, ako v rozvojových tak aj vo vyspelých trhoch s oceľou. V roku 2011 sme mali tržby vo výške  US $ 94 mld. a výrobu surovej oceli 91,9 mil. ton, čo predstavuje približne 6% svetovej produkcie oceli.

Prbližně 47% našej oceli sa vyrába v Európe, 35% v Severnej a Južnej Amerike a 18% v ostatných krajinách, vrátane Kazachstánu, Južnej Afriky a Ukrajiny. ArcelorMittal je číslo jedna v postavení na trhu a podielu na trhu v Severnej a Južnej Amerike, Západnej a Východnej Európe, Společenstve nezávislých štátov a Afriky.

Naše úsilie zameriavame takisto na budúci rast rozvíjajúcich sa ekonomík, najmä Brazílie, Indie, a v prebiehajúcich procesoch spoločných podnikov na Strednom východe a v Číne.


Banský priemysel

Naše podnikanie v banskom priemysle je jedným z pilierov rastovej stratégie spoločnosti ArcelorMittal. V roku 2011 sme vyrobili 54,1 mil. ton železnej rudy, 8,3 mil. ton koksu. Naše nízkonákladové zdroje železnej rudy a uhlia poskytujú bezpečnosť v zásobovaní a chráni suroviny pred zmenami v cene. Naša ťažba okrem toho ponúka dostatočný priestor pre ziskovú expanziu, a máme výrobný cieľ 100 mil. ton železnej rudy v roku 2015.

V súčastnej dobe máme ťažobné podniky v 10 štátoch: Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Brazília, Kanada, Kazachstán, Libéria, Mexiko, Rusko, Ukrajina a USA. Práve sa vyvíjajúce projekty v Austrálii, Mauretánii, Mozambiku, Senegale a Južnej Afrike.


Výzkum a vývoj

Máme viac než 1400 výzkumných pracovníkov na plný úvazok a 11 laboratórií po celom svete. V roku 2010 sme investovali viac než US $ 320 mil. do výzkumu a vývoja. Využívame odbornosť našich zamestnancov v oceliarstve aby sme vyvíjali čistejšie procesy a ekologickejšie produkty, vrátane ultra-vysokopevnostných ocelí (UHSS) a ultra-nízkych hodnôt CO2 pri výrobe oceli (ULCOS) aby sme učinili výrobu oceli viac udržateľnou a pomohla znížiť nie iba náš ekologický vplyv na životné prostredie ale tiež našich zákazníkov.


Naša organizácia

Spoločnosť ArcelorMittal rástla cez akvizície mnohých oceliarskych podnikov a ďalších aktív, ktoré predstavujú naše hlavné prevádzkové dcérske spoločnosti. Skupina je rozdelena do šiestich prevádzkových divízii: Flat Carbon Amerika, Flat Carbon Európa, Long Carbon Amerika a Európa, AACIS (Ázia, Afrika, Spoločenstvo nezávislých štátov), Mining a Distribution Solutions (ArcelorMittal Construction sa nachádza v divízii Distribution Solutions). Všetky prevádzkové dcérske spoločnosti patria do jednej z týchto divízii.


Zdieľané služby

Spoločnosť ArcelorMittal, s významnou celosvetovou pôsobnosťou, môže použiť svoju veľkosť a pôsobnosť v štátoch pre optimalizáciu služieb v rámci spoločnosti a zároveň sa tešiť z výhod využívaných v rozsahu úspor. Zároveň máme záväzok zaistiť, že rôzne časti obchodných činností sú splnomocnené prijímať rozhodnutia zaisťujúce zodpovednosť na správnej úrovni v rámci spoločnosti.

Naše zdieľané služby zahrňujú nákup, energie, logistiku, IT, právo, reality a predaj vedľajších produktov. Tímy týchto služieb pracujú na tom, aby sa zaistilo, že osvedčená prax je nasledovaná v rámci skupiny a zároveň sa zdieľali miestne osvedčené postupy s celou organizáciou.

Veríme, že štíhla a efektívna organizácia je nutná k tomu, aby sa zaistilo, že spoločnosť je riadená tak efektívne ako je to možné.


Burza

Akcie spoločnosti ArcelorMittal sú kótované na burzách v New Yorku (pod symbolom MT), Amsterdame (MT), Paríži (MT), Luxembursku (MT), Bilbau (MT), Madride (MT) a Valencii (MT).