Ürünler

Yazdır
İşaretle
Paylaş
Facebook Twitter Linkedin
Bize ulaşın
  • Kombine duvar sistemleri
    background

    Kombine duvar sistemleri

Kombine duvar sistemleri, asker profiller ve palplanşların birlikte kullanılmasıyla teşkil edilirler. Çeşitli kombinasyonların kullanılabilmesi sayesinde, sadece palplaş profillerinin yetersiz kaldığı durumlarda tercih edilirler. Sistemde ana taşıyıcılar asker profiller olup, palplanşların görevi yük transferi ve zemin istinatıdır. 

Boru-palplanş kombine sistemleri

Bu sistemlerde asker kazık olarak çelik boru, ara eleman olarak da Z veya U palplanşlar kullanılmaktadır.

Projects olarak kombine duvar sistemlerinde kullanılacak boruları doğru boylarda üretip, kenet profilleri boruya kaynaklanmış şekilde teslim ediyoruz. Bu sistemlerle 40,000 cm³/m gibi elastik kesit modülü değerleri elde edilebilmektedir. 

HZM/ AZ kombine duvar sistemleri

Bu sistemde asker profil HZM ürünleridir, AZ palplaşlar ise ara eleman olarak kullanılmaktadır.

Palplanşların sistemdeki görevi yük transferi ve zemin tutma olduğu için, genellikle asker profillerden daha kısa tasarlanırlar.