Uygulamalar

Yazdır
İşaretle
Paylaş
Facebook Twitter Linkedin
Bize ulaşın
  • Altyapı projeleri
    background

    Altyapı projeleri

Bu tip projeler kanalizasyonlardan, deşarj kanallarına kadar uzanan geniş bir inşaat uygulama alanını kapsamaktadır. Söz konusu projelerde palplanş ürünleri, özellikle takrar kullanılabilirlik açısından büyük avantaj sunmaktadır.


Nehirler ve kanallar

Nehir ve kanalların ıslahı, taban derinleştirme ya da banket güçlendirme projelerinde palplanşlar sıklıkla kulanılmaktadır. Geniş palplanş ürün gamımız ile birçok farklı durumda uygun palplanş profilini sunabiliyoruz.


Kanal yatak kilitleri

Kanalların içerisindeki su seviyesini kontrol etmek için kullanılan yapılardır.

Palplanşlı sistemler diğer metodlara oranla daha rekabetçi çözümler sunabilir.


Tüneller

Tünel yapımında, zemin ve çevre şartlarına göre birçok yapım metodu kullanılabilir. Palplanş profilleri de tünel yapılarında geçici veya kalıcı istinat elemanları olarak kullanılabilir.

Batırma tünellerde ise, palplanş kullanımı yaygın bir uygulamadır.


Otoyol ve tren yolu projeleri

Otoyol ve tren yolu projelerinde palplanşlar sıklıkla kullanılır. Hali hazırda kullanılan otoyol ve tren yollarının ıslahında, tamirinde ve geliştirilmesinde, palplanşlar en hızlı çözümleri sunmaktadır.


Köprüler

Dolgu yapmanın ekonomik olarak mantıksız veya imkansız olduğu projelerde, köprüler sıklıkla kullanılmaktadır.

Özellikle köprü temellerinde, palplanşlar ve boru kazıklar sıklıkla geçici veya kalıcı olarak kullanılmaktadır.


Ayırım duvarları

Geçirimsizliği sağlayan Larssen Interlock sistemi sayesinde, palplanşlar kirlenmiş çevre ile temiz çevreti birbirinden ayırmak için kullanılabilir. Palplanşlar yeterince derin çakıldıklarında, yer altı su akımını keser ve kirli su ile temiz su kaynaklarını birbirinden ayırabilir.


Ses bariyerleri

Palplanşlar yoğun nüfusun yaşadığı bölgeleri, yakında bulunan gürültü kaynağından korumak için de kullanılabilir.


Hendekler

Hendekler genişlikleri derinliklerinden az olan kazıların genel ismidir. Kanalizasyon hattı projelerinden, yağmur suyu kanallarına kadar geniş bir yelpazede uygulanırlar 

Özellikle zemin suyu problemi olan bölgelerde, palplanşlar asıl kanalın yapılmasını mümkün kılacak kuru alanın imal edilebilmesi adına sıklıkla kullanılır.